Bezreklamky s.r.o.

Provoz portálu byl v roce 2014 po 10 letech fungování ukončen. Ukončení činnosti souviselo se zvyšující se regulací venkovní reklamy a s rozsáhlou negativní mediální kauzou.

Základní informace

Inzertní portál Bezreklamky.cz (dříve Bestoutdoors.cz) propojoval majitele reklamních ploch na domě, plotě, pozemku, autě... (inzerenti) s potenciálními zájemci o tyto plochy. Společnosti realizující reklamní kampaně nebo navigační systémy na portále získávali buď přímo kontakty na majitele ploch nebo si v případě zájmu objednali další nadstardní služby jako např. vyhledání volných ploch dle zadaných kritérií, dohodnutí podmínek o pronájmu, či realizaci celé kampaně na klíč.

Ukončení provozu

Provoz portálu byl v roce 2014 po 10 letech fungování ukončen. Zvyšující se regulace venkovní reklamy čím dál více komplikovala realizaci kampaní na domech, plotech a pozemcích.

Druhým důvodem, který přispěl k ukončení činnosti portálu, byla intenzivní negativní kampaň napříč médii, která výrazně poškodila jméno společnosti a vedla ke ztrátě klíčových firemních zákazníků. I přes veškerou snahu o očištění jména se nepodařilo vliv kampaně zvrátit. Některým zaměstnancům portálu působí následky negativní kampaně potíže v soukromém a pracovním životě dodnes.

Některým zaměstnancům portálu působí následky negativní kampaně potíže v soukromém a pracovním životě dodnes.

Portál veškeré své aktivity ukončil a pohledávky plynoucí z podnikání byly postoupeny společnosti Alspirata s.r.o.

Negativní kampaň

Kampaň proti portálu byla inicována několika nespokojenými inzerenty ve spojení s médii a aktivisty. Díky tomu se v té době atraktivní téma “podvodné” společnosti okrádající zákazníky rychle rozšířilo. Následné omluvy či odstranění reportáží ze strany mediálních společností pak měly na poškozenou pověst mizivý vliv.

Následné omluvy či odstranění reportáží ze strany mediálních společností pak měly na poškozenou pověst mizivý vliv.

Níže je seznam nástrojů a argumentů, které se staly základním stavebním kamenem mediální kauzy vedené proti protálu ve srovnání se skutečností.

 • Žádní zákazníci / pouze nespokojení zákazníci

  Vyjádření:
  • V době ukončení činosti portálu v roce 2014 registrováno cca 15 000 společností (právnických osob) se zájmem o reklamní plochy a bylo aktivováno vice než 500 poptávek na plochy, o které měly společnosti zájem.
  • Plochy využívali pro své kampaně i největší mediálních agentury, např. kampaň Vodafone realizována na klíč společností UP Promotion pro OMD obdržela jednu z přestižních cen Flema za inovativní využití reklamních ploch.
  • Vybrané reference spokojených inzerentů si můžete prohlédnout zde.
 • Negativní hoax

  Vyjádření:

  Varující email – Hoax (náhled zde - viz verze 3). Z informací je zřejmé, že zprávu, která kolovala internetem, někdo propojil s portálem Bezreklamky.cz. Bohužel se jedná o jeden z nějvíce rozesílaných hoax v ČR posledních let.

 • Negativní internetové diskuze

  Vyjádření:

  Jednalo o diskuzi na portálu emimino, kde 16 profilů vygenerovalo téměř 70% obsahu 844 příspěvků.

 • 13000 soudních sporů

  Vyjádření:

  Společnost uplatnila svá práva u soudu v pouze situaci, kdy zákazník ani přes upomínání dobrovolně nesplnil svoji povinnost zaplatit za objednanou a provedenou službu. Během deseti let fungování portálu bylo v průměru ročně vymáháno přibližně 400-450 pohledávek u inzerentů soudní cestou. Celkem se jednalo o cca 4.500 případů, což představovalo kolem 8% z celkového počtu zákazníků.

  Významnou změnou v této velmi citlivé a nepříjemné záležitosti mělo být zavedení online objednávek a plateb v souladu s rostoucí penetrací online nakupování na českem internetu. K realizaci již s ohlednem na ukončení činnosti portálu nedošlo.

 • Propojení se soudem v Benešově

  Vyjádření:

  Určení konkrétního rozhodce/soudu případných sporů je standardní součástí obchodních smluv v ČR. Teorie o propojení se soudem v Benešově vznikla na základě nespokojenosti dlužníků s rozhodnutím soudu.

  Po vyhlášení nálezu Nejvyššího soudu v roce 2013 byly kauzy postoupeny soudům v celé ČR. Na rozhodování soudů neměla tato skutečnost vliv. Soudy bez ohledu na region uznaly nároky společnosti v naprosté většině jako důvodné.

 • Soudy souhlasily s dlužníky

  Vyjádření:

  Až na pár zcela ojedinělých rozsudků (např. rozhodnutí okresního soudu Praha východ v roce 2013), soudy bez ohledu na region uznaly nároky společnosti jako důvodné.

  Stejně tak soudy postupovaly po vyhlášení nálezu Nejvyššího soudu v případě žalob na odměnu za zpracování a vystavení inzerce. Do postoupení pohledávek v roce 2014 byl uznán nárok společnosti ve více než 3500 případech zcela různými na sobě nezávislými soudy.

 • Cílení na důchodce/matky na mateřské

  Vyjádření:

  Průměrný věk inzerentů byl 42 let, 66% muži.


Bezreklamky dnes

Bezreklamky je díky negativní kampani dodnes některými médii prezentována jako podvodná společnost, byť celá řada šetření od oficiálních kontrolních institucí s negativním výsledkem prokazují, že tomu tak není. Zpětně lze konstatovat, že scénáře prezentovány v médiích byly mylné - společnost nebyla “vytunelována” ani přepsána na “bílé koně”, její činnost byla fakticky ukončena běžným procesem likvidace a výmazem z OR. Společnost neměla v době likvidace žádné neuhrazené závazky. Odborné veřejnosti je pak příkladem možností a vlivu manipulace malé skupiny v online prostředí, které mohou vést až k ukončení podnikatelských aktivit.


Veškerá vyjádření v médiích, která nerespektují výše uvedená fakta, považuje společnost za způsob zatraktivnění celé “kauzy” pro veřejnost s cílem zvýšit prodejnost / čtenost pomocí bulvarizace zprávy.

Reference spokojených zákazníků

Napište nám

* kontakty ohledně pohledávek prosím směřujte na společnost Alspirata s.r.o., které byly veškeré pohledávky postoupeny; budil@akpb.eu, tel. +420 317 702 875